Telovska procesija

Iz svojih mladih let hranim prelepe spomine na mogočne procesije na praznik Sv. Rešnjega telesa. Med gorečo molitvijo in navdušenim petjem smo se ustavili pri štirih okrašenih oltarjih, na katere je duhovnik odložil monštranco, zapel evangelij in podelil blagoslov z Najsvetejšim. Kdaj so vpeljali telovske procesije? (Jožef)

na kratko 06 2015aPraznik Sv. Rešnjega telesa je za vso Cerkev ukazal papež Urban IV. leta 1264, vendar procesija v tem odloku ni omenjena. Narekovala jo je hvaležna ljudska vera: ponekod že proti koncu 13. stoletja, v 15. stoletju je bil procesija z Najsvetejšim na ta praznik povsod v navadi. Naš priznani narodopisec dr. Niko Kuret piše, da so se »telovske procesije (pri nas) razvile v dve smeri: v mestih je bila telovska procesija manifestacija, ki ima svoje gledalce, na deželi pa je telovska procesija pobožnost, ki nima gledalcev«. Obred pa je pri obeh isti. Vam je ostala v spominu podeželska procesija. Sprva so pri štirih oltarjih peli začetke štirih evangelijev, zdaj pa (pri nas od leta 1930) odlomke štirih evangelijev, ki govorijo o sveti evharistiji. Pri vseh štirih oltarjih duhovnik pri blagoslovu z Najsvetejšim moli: »Nebeški blagoslov naj blagoslavlja, varuje in ohranja ta kraj in vse, ki v njem prebivajo, tudi polja in zemlje sadove. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« (sč)

Ognjišče (2015) 6, str. 73

Zajemi vsak dan

Ker je Božja podoba, ima človek v sebi neizmerno vrednost, ki zahteva spoštovanje: človek je ikona Boga. Bolj ko je svet, bolj je podoben Bogu.

(Tomáš Špidlík)
Četrtek, 22. Februar 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh